Video này Dịch thuật Vạn Tín mách nhỏ cho bạn 2 phương pháp dịch nhanh tài liệu dạng pdf mà chưa từng biết đến !
Khi chỉ có nhu cầu đọc hiểu cá nhân hoặc tham khảo tạm thời, mà tài liệu lại ở dạng pdf và ở một thứ tiếng xa lạ mà bạn không biết, vậy giải pháp là gì?

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited - VTLocalize
Youtube: Dịch Thuật Vạn Tín
Linkedin: Vtlocalize