Vừa rồi, mình có nhận được một câu hỏi rất thú vị về công chứng như sau: “em ơi, hôm trước chị có làm công chứng hồ sơ cá nhân để làm thủ tục visa, Do chị có sẵn 1 số giấy tờ rồi nên sử dụng luôn bản công chứng cũ, nhưng lại bị từ chối do bản sao đã quá 6 tháng. Vậy chị muốn hỏi thời hạn này được quy định ở đâu?”

Về việc công chứng này, mình xin tư vấn cho các bạn như sau. Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ bản gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực như sau: Bản sao được cấp từ giấy tờ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với chữ ký được chứng thực, chữ ký này sẽ có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

Đối với Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Căn cứ theo quy định trên bản sao các giấy tờ cá nhân được chứng thực của bạn sẽ có giá trị tương đương với bản chính, và trong luật định cũng không có quy định nào về thời gian hiệu lực của các tài liệu được công chứng, điều này có thể hiểu là bản sao sẽ chỉ hết hiệu lực khi bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực hết hiệu lực, có nghĩa là nếu giấy tờ gốc của bạn hết hạn thì bản sao chứng thực của các giấy tờ này cũng sẽ hết hạn. Việc phía cơ quan trung gian đưa ra lí do bản sao đã được chứng thực từ 6 tháng trở lên không có hiệu lực là không có cơ sở, tuy nhiên phía cơ quan có quyền từ chối nhận bản sao đó nếu cơ quan có quy định rõ ràng về việc các giấy tờ, bản sao… phải được cấp trong vòng 6 tháng trở lại.

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited - VTLocalize
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFb2kEN8B0j6Z5Ww4jV9mQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vtlocalize/
Twitter: https://twitter.com/dichthuatvantin
Tiktok: https://www.tiktok.com/@dich.thuat.van.tin