TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm Nhìn
Trở thành công ty dịch thuật tốt nhất tại Việt Nam, một trong những doanh nghiệp đi đầu áp dụng thành công quy trình quản lý khép kín trên nền điện toán đám mây vào năm 2020.

SỨ MỆNH
Đem đến những giải pháp ngôn ngữ hữu hiệu cho khách hàng, đồng hành và tạo ra
giá trị lâu dài cùng với các đối tác, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.