Bạn nhớ ấn tham gia nhóm biên phiên dịch để nhận các dự án biên phiên dịch ngắn hạn https://zalo.me/g/hponoe935 1. ĐỂ NHẬN CÁC DỰ ÁN HÀNG NGÀY, VUI LÒNG ADD CÁC ZALO CỦA PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN: 0987295305 (PM9) , 0943261837 (PM2), 0912621526 (PM8) 2. Đồng thời CẬP NHẬT thông tin tại link sau để được TOÀN BỘ CÁC NHÂN VIÊN PHÒNG DỰ ÁN giao dự án tới bạn (do đợt này Vạn Tín có nhiều nhân viên quản lý dự án và để đảm bảo quyền lợi của CTV,cũng như các phúc lợi của Vạn Tín dành cho CTV) https://dichthuatvantin.com/tin-tuc/ctv-hindi-an-do (Click chọn NGÔN NGỮ hợp tác để cập nhật lại, nếu biết 2 ngôn ngữ thì chỉ cần chọn link NGÔN NGỮ CHÍNH ví dụ dịch đc cả Anh và Nhật thì chỉ cần chọn link Nhật để cập nhật) . Lưu ý nhớ check email được gửi tới từ ctv@dichthuatvantin.com sau khi đã cập nhật ở link trên. 3. Đăng ký các kênh sau để nhận các giá trị liên quan tới nghề biên phiên dịch:

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited - VTLocalize
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFb2kEN8B0j6Z5Ww4jV9mQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vtlocalize/
Twitter: https://twitter.com/dichthuatvantin
Tiktok: https://www.tiktok.com/@dich.thuat.van.tin

Zalo: https://zalo.me/1913428489246948169