Tốc độ dịch vụ

Vạn Tín luôn tối ưu hóa thời gian của khách hàng, cam kết gửi báo giá dịch vụ ngay khi nhận được yêu cầu.

Với đội ngũ biên dịch viên, cộng tác viên sẵn sàng 24/7, Vạn Tín tự tin đảm bảo được tiến độ dịch thuật, thời hạn trả bài chặt chẽ, cũng như xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng ngay sau khi nhận được thông tin.