#dịch_văn_bản_pdf #dịch_văn_bản_tiếng_anh
Làm thế nào tôi có thể thay đổi giọng nói từ Nam sang nữ và ngược lại?. Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trong Phrasebook?. Làm thế nào để xóa hoặc loại bỏ ngôn ngữ ngoại tuyến. Mọi vấn đề đó sẽ được giải đáp trong seri 1 phút office mỗi ngày của Vạn Tín. Các bạn hãy đón xem nhé !

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited - VTLocalize
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFb2kEN8B0j6Z5Ww4jV9mQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vtlocalize/
Twitter: https://twitter.com/dichthuatvantin
Tiktok: https://www.tiktok.com/@dich.thuat.van.tin