Termbase cho Trados là gì và dịch thuật bằng Trados có lợi ích gì cho #công_ty_dịch_thuật và cho khách hàng? Đó là câu hỏi đang có trong đầu bạn nếu bạn chưa bao giờ sử dụng trados hoặc dịch vụ dịch thuật bằng Trados. Dưới đây là 1 mẹo tạo Termbase cho Trados desktop, #Vạn_Tín sẽ chia sẽ mẹo ở dưới video  này nhé !

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited - VTLocalize
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYFb2kEN8B0j6Z5Ww4jV9mQ
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vtlocalize/
Twitter: https://twitter.com/dichthuatvantin
Tiktok: https://www.tiktok.com/@dich.thuat.van.tin